Válok a férjemtől, de eddig ő tartott el. Fizetnie kell ezután?

Forrás: Ez jogos | 2018 április 17.

Szia Réka! A férjemmel sajnos el fogunk válni, mert már nem működik a házasságunk. Fiatalok vagyunk még, eddig tulajdonképpen ő tartott el, azért, hogy én az itthoni dolgokat intézzem. Hallottam már a házassági tartás intézményéről, ami azt jelenti, hogy ő a válás után fizetne nekem, hogy meg tudjak élni. Azt viszont nem tudom, hogy ez hogy működik, és hogy mikor lehetek rá jogosult. Elmondanád, hogy hogy működik ez a rendszer? Köszönöm! Rita

Legally Blonde (2001) Reese Witherspoon, Luke Wilson *Filmstill - Editorial Use Only*, Image: 360502907, License: Rights-managed, Restrictions: Filmstill // HANDOUT / EDITORIAL USE ONLY! Please note: Fees charged by the agency are for the agencyÕs services only, and do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright or License in the material. The agency does not claim any ownership including but not limited to Copyright or License in the attached material. By publishing this material you expressly agree to indemnify and to hold the agency and its directors, shareholders and employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), or any causes of action or allegation against the agency arising out of or connected in any way with publication of the material. Images should only be used in connection with the event/movie (etc), e.g.: Real Name as Character Name in Film Title (year). Filmstill // HANDOUT / EDITORIAL USE ONLY! Please note: Fees charged by the agency are for the agency’s services only, and do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright or License in the material. The agency does not claim any ownership including but not limited to Copyright or License in the attached material. By publishing this material you expressly agree to indemnify and to hold the agency and its directors, shareholders and employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), or any causes of action or allegation against the agency arising out of or connected in any way with publication of the material. Images should only be used in connection with the event/movie (etc), e.g.: Real Name as Character Name in Film Title (year)., Model Release: no, Credit line: Profimedia, Film Stills

ProfiMedia – Red Dot

Ebben a bejegyzésben azt szeretném bemutatni neked, hogy hogyan is működik a házastársi tartás.  Alapvetően, ha két ember házasságot köt egymással, akkor feltételezhetjük azt, hogy közöttük van egy olyan mély érzelmi-szellemi kapcsolat, ami, akárhogy is romlik meg a házasság, valamilyen szinten megmarad. Egy ilyen kapcsolat kitörölhetetlen az emberből és az emlékeiből.  A házastársak a házasságuk alatt támogatják egymást, és ez valamilyen szinten a jog alapján az életközösség megszűnése után is megmarad. A közös háztartás fenntartásának a költségei közösen terhelik a házastársakat (a háztartásban vagy gyermeknevelésen végzett munka ugyanúgy beleszámít). Éppen ezért, ha a felek a házasság alatt is támogatták egymást, utána is logikus az, hogy legyen ilyen lehetőség. Fontosnak tartom még kiemelni azt is, hogy tartást nem csak a válás után lehet követelni. Ez ugyanis akkor is fennáll, ha a házassági életközösség megszűnt, de a házasságot nem bontották fel.

Ahhoz, hogy valaki házastársi tartásra legyen jogosult, az szükséges, hogy önhibáján kívül magát ne tudja eltartani, vagyis ne legyen olyan vagyona, amelyet a megélhetésére fordíthatna. Ennek sok oka lehet akár fizikai ok (pl.: betegség), akár olyan okok, mint például az, hogyha valakinek azért nincsen állása, mert gyerekeket nevel és a házasság alatt végig a háztartást vezette. Ilyen esetekben egyébként alaposan vizsgálja a bíróság az okokat (önhiba hiánya, vagyon hiánya) a konkrét szituációban. Természetesen az, ha valaki munkaképes, és csak azért nem dolgozik, mert nincs kedve és lusta, az nem lesz jogosult tartásra, hiszen ez önhiba.

Ha a volt házastársak meg tudnak állapodni a tartásról, az a legjobb és az elsődleges megoldás. A törvény egyébként időkorlátot is felállít a tartással kapcsolatban. Ez abban mutatkozik meg, hogy amennyiben a volt házastárs a válást követő 5 év elteltével lesz rászorult, akkor tartást csak különös méltánylást érdemlő esetben követelhet. Azt már a bíróság dönti el, hogy mi minősül ilyen esetnek. Sőt, van egy olyan rendelkezés is, miszerint, ha a házassági életközösség egy évnél rövidebb ideig állt fenn és ebből a házasságból gyermek nem született, akkor tartást csak annyi időre lehet követelni, amennyi ideig az életközösség fennállt. Ebben az esetben is van szerepe a bíróságnak, mert különös méltánylást érdemlő esteben ezt hosszabb időre is elrendelheti.

Amiről még mindenképp tudnod kell, az a tartásra való érdemtelenség. Ha valaki érdemtelen, akkor az nem jogosult arra, hogy a házassági életközösség megszűnése után tartást követeljen. Kettő ilyen esetet rögzít a törvény. Először is, érdemtelen a tartásra az, akinek súlyosan kifogásolható magatartása vagy életvitele járult hozzá ahhoz alapvetően, hogy a házasság teljesen és helyrehozhatatlanul megromoljon. A második pedig az, hogyha valaki az életközösség megszűnése után házastársának, volt házastársának vagy vele együtt élő hozzátartozójának érdekeit durván sértő magatartást tanúsított. Ha az érdemtelenséget vizsgálják, akkor egyébként mindig figyelembe veszik annak a magatartását is, aki erre hivatkozik. Erre azért is szükség van, mert ha a (volt) házastárs megbocsátotta a magatartást, akkor nem hivatkozhat érdemtelenségre.

Persze, ha valaki tartást követel, a másik (volt) házastárs vagyoni viszonyait is figyelembe kell venni. Teljesen logikus az, hogy nem köteles tartás nyújtására az, aki nem képes erre. Ez alatt azt kell értened, hogy az nem képes tartás nyújtására, aki ezzel a saját tartását vagy a gyermekének a tartását veszélyeztetné.

Ha nincs megállapodás, akkor a bíróság dönt a jogosult kérésére. Ha a tartás mértékét meg kell állapítani, akkor a bíróság az indokolt szükségletekre, és annak a (volt) házastársnak, aki tartást köteles nyújtani, a teljesítőképességére van tekintettel. Általában a tartásdíj pénz. Habár tartást a (volt) házastárs általában tartásdíj formájában teljesíti, azért arra is van lehetőség, hogy a felek megállapodjanak arról, hogy a tartást egyetlen aktussal, meghatározott vagyontárgy vagy pénzösszeg egyszeri juttatásával teljesíti az, akinek kell. Ez azért lehet jó, mert ilyenkor a felek a tartást egy megállapodással le tudják zárni, a jövőben már nem lehet ilyen igény. Annyit azért erről tudnod kell, hogy ilyenkor a megállapodást szükséges közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba rögzíteni.

Persze a tartáshoz való jog meg is szűnhet. Már korábban beszéltem bizonyos határidőkről, de ezen kívül is vannak még ilyen esetek. Ha a volt házastárs újabb házasságot köt, vagy élettársi kapcsolatot létesít, akkor a tartáshoz való joga megszűnik. De persze akkor is megszűnik. ha a tartás határozott időre szól (ugyanakkor az az általános, hogy a tartásdíjat határozatlan időre állapítják meg), vagy ha meghatározott idő elteltéhez vagy feltétel bekövetkeztéhez kötött.

Bármikor előfordulhat az, hogy két ember már nem akar házasságban élni egymással, és ezért a válás mellett döntenek. Rengeteg nő „áldozza fel” a karrierjét amiatt, hogy otthon maradjon a gyerek(ek)kel és vezesse a háztartást, de a mai modern viszonyokban már simán az is elképzelhető, hogy ugyanezt a férj teszi meg. Persze tanácsadás, sok évi házasságjavító próbálkozás az életközösség megszakadását megelőzheti, azonban a lényeg az, hogy valahogy a törvénynek is biztosítania kell azt a lehetőséget, hogy a válás következtében ne kerüljön méltánytalan helyzetbe az a volt házastárs, aki nem tudja ezt követően magát eltartani, és ezt a házastársi tartás intézményével lehet elérni.

Blogleírás

Ez jogos! - A Cosmopolitan hivatalos blogja, melynek szerzője a Samsunggal közös pályázatunk nyertese, Babják Réka. „Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem joghallgatója vagyok, és még Dr. Szöszinél is szenvedélyesebben imádom a jogi ügyeket. Szeretném, ha ez a blog interaktív lenne, ezért hogyha bármilyen kérdésed van, esetleg olyan helyzetbe kerültél, amikor nem tudtad, hogy milyen jogaid vannak, írd meg nekem a cosmopolitan.hu@centralmediacsoport.hu e-mailcímre!