Ezt kell tudnod egy per költségeiről

Forrás: Ez jogos | 2020 február 21.

Kedves Réka! Hallottam róla, hogy egy per nem olcsó mulatság. Most úgy néz ki, hogy peres eljárás elé nézek, ugyanakkor nem tudom, hogy ezt hogy fogom bírni anyagilag. Van valami lehetőség a perben arra, hogy mentességet, vagy legalábbis valamilyen kedvezményt kapjak? Előre is köszönöm a válaszod! Panna

Fotó: Us Getty Images

Ebben a bejegyzésben arról olvashatsz, hogy a polgári peres és a bírósági polgári nemperes eljárásokban milyen költségkedvezmények vannak. Miért érdemes erről tudni? Azért, mert ezek az eljárások igen sok költséggel járhatnak, és hasznos lehet számodra, hogyha tudod azt, hogy milyen kedvezményekkel lehet élni ilyen helyzetben. Ez egy elég bonyolult rendszer, sok jogszabályt érinti, így én most ebben a bejegyzésben a teljesség igénye nélkül csak a legfontosabb dolgokat igyekszem kihangsúlyozni.

Azzal kezdeném ezt a témát, hogy egyáltalán mi is az a perköltség. A perköltség a Pp. alapján a „félnél – a perben vagy azt megelőzően – a jog perbeli érvényesítésével okozati összefüggésben és szükségképpen felmerült minden költség, ideértve a bíróság előtt történő megjelenéssel szükségképpen felmerült keresetkiesést is”. Például ide tartozik az ügyvédi munkadíj, utazási költség stb. A perköltség viseléséről a bíróság dönt, az eljárást befejező határozatában, és a perköltség összegét is meghatározza. Fontos tudni, hogy főszabály esetén a pervesztes fél viseli a perköltséget! Persze vannak kivételek is, például ha a felek egyezséget kötnek, akkor az ő megállapodásuk irányadó.

A legalapvetőbb szabályokat a Polgári Perrendtartásban találhatod meg, illetve a 2017. évi CXXVIII. törvényben, ami a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról szól.  Amit igénybe lehet venni a peres eljárásokban: tárgyi és személyes költségmentesség, munkavállalói költségkedvezmény munkaügyi perben, tárgyi és személyes költségfeljegyzési jog, tárgyi és személyes illetékmentesség, tárgyi illetékfeljegyzési jog, mérsékelt illeték, valamint a pártfogó ügyvédi díj előlegezése vagy megtérítése alóli mentesség. A tárgyi költségkedvezmények meghatározott bírósági eljárásokban járnak, például tárgyi költségmentesség illeti meg a felet gondnoksági eljárásban, költségfeljegyzési jog illeti meg származási perben, szülői felügyelettel kapcsolatos perben stb.

A költségmentesség a legkiterjedtebb, aki erre jogosult, az mentesül az illeték előzetes megfizetése alól, a per során felmerülő költségek előlegezése alól, a meg nem fizetett illeték megfizetése alól, az állam által előlegezett költségek megfizetése alól, és a perköltség-biztosítéknak a letétele alól is.  Személyes költségmentességnél fontos a rászorultság, ez akkor áll fenn, ha a havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és az illetőnek vagyona sincs, vagy ha aktív korúak ellátására jogosult személlyel él egy háztartásban, vagy ha hajléktalan, menekült, vagy ha rendszeres gyerekvédelmi kedvezményre jogosult a személy, sőt akkor is, ha közgyógyellátásban részesül. Ugyanakkor a költségmentességet akkor is engedélyezni kell, hogyha a személy a feltételeknek nem felel meg, ugyanakkor veszélyeztetett a létfenntartása. Amikor jövedelmet számítja a bíróság, akkor a féllel egy háztartásban élőkét is figyelembe veszi.

A költségfeljegyzési jog lehet teljes, vagy részleges, és ez a költségek megelőlegezése alól mentesít, konkrétabban a költségfeljegyzési jognak a jogosultja az illeték előzetes megfizetése, valamint a per során felmerülő költségek előlegezése alól mentesül. Tárgyi költségfeljegyzési jogot biztosítanak a már említett származási perekben és szülői felügyelettel kapcsolatos perekben is, vagyis ilyenkor nem számít a fél vagyoni helyzete, erre tekintet nélkül engedélyezik a költségfeljegyzési jogot. Teljes költségfeljegyzési jogra akkor jogosult valaki, ha a havi nettó jövedelme nem haladja meg a tárgyévet megelőző második év nemzetgazdasági bruttó havi átlagkeresetének 30%-át, és nincs vagyona. Akkor is költségfeljegyzési jogot kell engedélyezni, ha a fél ugyan ezeknek a feltételeknek nem felel meg, de a bíróság megállapítja azt, hogy az illeték, vagy a felmerülő költség várható összegének előzetes megfizetése, előlegezése a jövedelmi és vagyonai viszonyát tekintve, azzal arányban nem álló megterhelést jelentene számára.

Aki illetékmentességre jogosult, az az illeték előzetes megfizetése, valamint annak viselése alól mentesül; míg akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, az az illeték előzetes megfizetése alól mentesül. A személyes illetékmentességnél nincs szükség rászorultságra, ugyanis az illetéktörvény felsorolja, hogy kik jogosultak erre, és erről hivatalból döntenek. A mérsékelt illeték esetén pedig az illeték különböző perbeli cselekmények esetén csak egy meghatározott százaléka a perbeli illetéknek.

Hasznos lehet tudni, hogy vannak olyan esetek, amikor költségkedvezményt nem lehet engedélyezni, mint például ha rosszhiszeműen pereskednek, vagy már előre látszik, hogy valószínűleg eredménytelen lesz a pereskedés. Sőt, hogyha időközben annak a költségkedvezménynek, amit a személy kapott, már a feltételei nem állnak fenn, akkor megvonja azt a bíróság.

Ami a legfontosabb talán, az az, hogy hogyan tudod ezeket kérelmezni. Ahogy már láthattad a bejegyzés során, a költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezéséhez meghatározott körülményeknek kell megfelelni, és ezeket igazolni is kell, erre van egy formanyomtatvány, amit online is elérhetsz. Ha ez így nem megfelelő számodra, akkor ilyet papír alapon kérhetsz a bíróság tájékoztató irodáján is! Az esetek többségében viszont úgyis, ha ilyen helyzetbe kerülsz, akkor a perben ügyvéd segítségét fogod kérni, így én azt javasolnám, hogy per esetén az ügyvéddel beszélj a nálad szóba jöhető költségkedvezményekről, és kérj tőle segítséget ezek kérelmezésében is!

Blogleírás

Ez jogos! - A Cosmopolitan hivatalos blogja, melynek szerzője a Samsunggal közös pályázatunk nyertese, Babják Réka. „Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem joghallgatója vagyok, és még Dr. Szöszinél is szenvedélyesebben imádom a jogi ügyeket. Szeretném, ha ez a blog interaktív lenne, ezért hogyha bármilyen kérdésed van, esetleg olyan helyzetbe kerültél, amikor nem tudtad, hogy milyen jogaid vannak, írd meg nekem a cosmopolitan.hu@centralmediacsoport.hu e-mailcímre!