Mikor élhetek perújítással?

Forrás: Ez jogos | 2020 október 16.

Kedves Réka! Írtál már korábban bejegyzést a fellebbezésről és a felülvizsgálatról, viszont engem valami más érdekelne, a perújítás. Nem szeretnék nagyon részletesen belemenni az ügyembe, a lényege annyi, hogy volt egy követelés ellenem, meg is hozták az ítéletet a polgári perben, jogerős is lett, majd nem sokkal később kiderült, hogy van egy olyan hatósági határozat, ami vonatkozik az én esetemre, és ennek tükrében már sokkal kedvezőbb döntés születhetett volna. Ebben az esetben mi a lehetőségem? Itt élhetek perújítással? Köszönöm szépen előre is! Z. Katalin

Fotó: Profimedia – Red Dot

A perújítás, ugyanúgy, ahogy az előző bejegyzésben említett felülvizsgálat, szintén egy rendkívüli jogorvoslat. Tehát a perújítást is a már jogerőre emelkedett határozatokkal szemben lehet kérelmezni.

Szokásos módon, először azt kell megnézni, hogy mik azok az okok, amelyek esetében perújításnak lehet helye. A Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény a 393.§-ban rögzíti ezeket, úgyhogy, ha kíváncsi vagy a pontos megfogalmazásra, ezt ajánlom, hogy nézd meg. Röviden és tömören, ez a paragrafus 5 okot határoz meg.

Az első az, amikor a fél (tehát alperes vagy felperes) olyan tényre, vagy bizonyítékra, vagy olyan (már jogerős) határozatra hivatkozik, amit a bíróság nem bírált el, pedig hogyha elbírálta volna, az rá nézve kedvezőbb döntést eredményezhetett volna. Új tényre, vagy bizonyítékra, vagy határozatra azonban csak akkor lehet hivatkozni, hogyha önhibádon kívül nem voltál olyan helyzetben, hogy az adott dolgot már a korábbi eljárásban érvényesítsd.

A második az, amikor a törvény ellenére lett pervesztes valamelyik fél, amiatt, hogy az ítélet meghozatalában részt vett bíró, vagy ellenfél, vagy más bűncselekményt követett el. Mire kell itt gondolnod? Gondolhatsz például arra, hogy az ügyben valaki okiratot hamisított, azt mutatta be bizonyítékként, vagy akár arra is, hogy valaki a hamis tanúzás bűncselekményt követte el. Ilyenre csak akkor lehet ám hivatkozni, hogyha a bűncselekmény elkövetését jogerős bírói ítélet megállapította (vagy akkor hogyha az ítéletnek a meghozatalát nem a bizonyítékok hiánya zárta ki), az nem elég, hogy te azt gondolod, hogy valaki hamisan tanúzott!

A harmadik az, hogyha az Emberi Jogok Európai Egyezményében (Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezmény) vagy annak a kiegészítő jegyzőkönyveiben szereplő valamilyen jog megsértését megállapító, saját ügyében hozott ítéletre hivatkozik (Emberi Jogok Európai Bírósága által hozott ítélet) a fél, hogyha az ugyanaz a jogsértésen alapul, és nem kapott a fél elégtételt, vagy nem lehet a sérelmét kártalanítással orvosolni. Ilyenkor arra kell odafigyelni, hogy az ítélet átvételétől számított 60 napon belül kell benyújtani a perújítási kérelmet.

A negyedik az, amikor még a pert megelőzően ugyanarra a jogra tekintettel, már korábban hoztak egy jogerős ítéletet.

Az utolsó ok pedig, hogyha vagy a keresetlevelet, vagy más iratot a hirdetményi kézbesítés szabályainak megsértésével hirdetmény útján kézbesítették a félnek.

Illetőleg van még egy eset, amit a törvény kicsit máshol említ, ez nem hiszem, hogy annyira érinthetne, de azért tudj róla: hogyha van egy alkotmányjogi panasz, és visszamenőlegesen az Alkotmánybíróság megsemmisít egy adott jogszabályt, akkor azok az ítéletek, melyek arra hivatkoztak, el fogják veszíteni a jogalapjukat, ezért jöhet szóba a perújítás, és ilyenkor azt az ítéletet bírálják el, amely a megsemmisített jogszabályon alapult. Ilyenkor a panasz indítványozójának 30 napja van a perújítási kérelem előterjesztésére.

Vannak olyan esetek is, amikor kizárt a perújítás. A teljesség igénye nélkül ilyen például a házasságot érvénytelenítő vagy felbontó ítélet, a sajtó-helyreigazítási perben hozott ítélet, a lakás kiürítése iránti kérelemnek helyt adó ítélet stb. Megjegyezném, hogy fizetési meghagyás esetében is lehet perújítással élni, ez egy igen gyakori kérdés szokott lenni. Ugyanis a törvény alapján perújításnak jogerős ítélet és az ítélet hatályával rendelkező határozatok ellen lehet helye.

A perújításnak a határideje hat hónap, amit a megtámadott ítélet jogerőre emelkedésétől kell számolni, ha pedig a személy, aki perújítást szeretne, annak okáról később szerzett tudomást, akkor a tudomásszerzéstől kell számítani a hat hónapot. Azonban hiába szerez valaki később tudomást róla, a jogerőre emelkedéstől ha 5 év eltelt, akkor már nem lehet perújítással élni. A perújítási kérelmet az ügyben eljáró elsőfokú bíróságnál kell benyújtani.  Amennyiben a bíróság úgy találja, hogy a perújításnak a feltételei fennállnak, akkor az ügyet érdemben fogja újból tárgyalni. Persze ebből nem kell egyből arra következtetned, hogy más lesz a döntés, mert a bíróság akár fenn is tarthatja a korábbi döntését, de persze eltérő ítéletet is hozhat!

Blogleírás

Ez jogos! - A Cosmopolitan hivatalos blogja, melynek szerzője a Samsunggal közös pályázatunk nyertese, Babják Réka. „Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem joghallgatója vagyok, és még Dr. Szöszinél is szenvedélyesebben imádom a jogi ügyeket. Szeretném, ha ez a blog interaktív lenne, ezért hogyha bármilyen kérdésed van, esetleg olyan helyzetbe kerültél, amikor nem tudtad, hogy milyen jogaid vannak, írd meg nekem a cosmopolitan.hu@centralmediacsoport.hu e-mailcímre!